RU
Каталог
Электронные книги

Алюзивний код роману Альфреда Дьобліна "Гамлет або ...

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514105348873.doc 415,5 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:
Общая сумма ваших покупок у продавца составляет 0 $, размер скидки составляет 0%

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 58.76 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Зарубежная литература / Зарубіжна література
Тема: Алюзивний код роману Альфреда Дьобліна "Гамлет або довга ніч добігає кінця".
Язык: Украинский
К-во страниц: 73

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1 АЛЮЗІЯ ТА РЕМІНІСЦЕНЦІЯ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИКІВ ЛІТЕРАТУРИ...8
1.1 Алюзія та ремінісценція: проблеми визначення та розмежування...8
1.2 Підходи до типологізації та типи алюзій...19
РОЗДІЛ 2 АЛЮЗИВНИЙ КОД РОМАНУ АЛЬФРЕДА ДЬОБЛІНА «ГАМЛЕТ, АБО ДОВГА НІЧ ДОБІГАЄ КІНЦЯ»...26
2.1 Своєрідність жанрової структури роману А. Дьобліна...26
2.2 Архітектоніка роману, як засіб реалізації алюзивного коду роману...32
2.3 Едвард Елісон, як модифікація Гамлетівського архетипу...38
РОЗДІЛ 3 ПОЕТИКА РОМАНУ...49
3.1 Система домінантної алюзії, як засіб організації змістового наповнення...49
3.2 Алюзія, як засіб метафоричної характеристики героїв...53
3.3 Монолог і діалог художнього світу роману...61
ВИСНОВКИ...59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...60

ВСТУП

В сучасні літературознавчі традиції вже досить давно панує так звана постмодерністська критика, введена ще у минулому досліджені. Основою такого розгляду літературних творів є положення про загальну інтегрованість всіх мистецьких добутків у відповідності із загальним енергетичним розуміння розвитку усього світу та еволюція літературних тенденцій взагалі. Така позиція як літературознавців, так і самих авторів постмодерністських творів ставить на перше місце існування світового культурного контексту, створюваного інтертекстуальними інтегральними зв´язками текстів у широко культурологічному сенсі.

В такому контексті на перше місце виходять дослідження засобів творення інтертекстуальності як загального полотна контекстних процесів. Основу інтертекстуальних досліджень заклали роботи Р. Барта [7], Ю. Кристєвої [44], М.М. Бахтіна [8], І.П. Ільїна [40], Ж. Женетта [34] та інших відомих вчених. Вони розглядали загальні принципи творення та функціонування інтертексту, основних видів інтертекстуальності та їх живої репрезентації у творах сучасників.

Що ж стосується конкретики досліджень, зведеною у бік засобів творення інтертексту, то значну роль в цьому відіграли дослідження цитат, алюзій та ремінісценцій проведених Є.А. Баженовою [5], Н.С. Волгіною [14], Д.Б. Гудковим, В.В. Красних, І.В. Захаренко, Д.В. Багаєвою [26], Г.В. Дружина [30], Д.І. Дубровського [31], Є.А. Земської [38], Н.А. Фатєєвої [67]. Різність підходів цих вчених дозволяє зробити висновок про багатомірність та багаторівневість алюзивних засобів. Їх досі не достатню визначеність у межах їх взаємодії та взаємопроникнення. Так і досі не існує чіткого розмежування між алюзією та ремінісценцією, через що ці два поняття визначаються різними вченими як різні прояви одного засобу, або вступають гіперон-гіпонемічні відносини між собою.

Важливими для розуміння властивостей та розмежування різних типів алюзивних зв´язків видаються також роботи інших сучасних дослідників, зокрема Н.Є. Новохачевої [53], Д.С. Папкіної [54], А.А. Дусабаєвої [33], Т.М. Метласової [52], які запропонували три основних підходи до типологізації алюзивних засобів та досить чітко розкрили сам алюзивний процес, пояснивши принципи взаємодії та трансформації алюзивних маркерів та денотатів.

Однією із найсвіжіших робіт, присвячених даній проблематиці, є дослідження А.Л. Троїцької «Інтертекстуальний хронотоп готичного роману (на матеріалі англомовних творів)», в якому ще раз була підкреслена синергетично-інформаційна функція інтертексту та використання алюзій з метою створення особливо характерологічних протиставлених образів [65]. В цій роботі дослідниця доводить, що інтертекст виконує функцію компресії та економії текстового простору, передаючи у згорнутому вигляді опис персонажів, часу, місця дії, а алюзивні засоби допомагають створити особливу атмосферу текстової дії, апелюючи до різних видів інтеркультурних текстів, зокрема біблії та інших літературних творів. Типологія алюзій, запропонована Троїцькою формується згідно із потребами дослідницької роботи, засновуючись на загально-тематичній класифікації алюзивних засобів.

Іншою цікавою роботою виглядає дослідження Т.М. Метласової «Інтертекстуальність, р

Отзывы

0
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 58.76 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки softbigkey.ru (//softbigkey.ru) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке softbigkey.ru, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке softbigkey.ru, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, softbigkey.ru просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.