RU
Каталог
Электронные книги

Лінгвостилістичні особливості німецьких романтичних ...

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Загружен: 22.05.2011
Содержимое: 10522181526660.rar 48,96 Кбайт

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 27.93 руб.

Описание товара

Курсовой проект (работа).
Раздел: Немецкий язык и литература / Німецька мова та література
Тема: Лінгвостилістичні особливості німецьких романтичних казкових новел_Курс (архив WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 44
Стоимость (WMZ): 12

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ ...3
Розділ 1. Німецька романтична казкова новела: поняття, сутність, характерні риси ...6
1.1 Новела як літературний жанр: сутність та визначення терміну ...6
1.2. Еволюція та розвиток німецької романтичної казкової новели ...11
1.3. Стилістичні й жанрові особливості німецької романтичної казкової новели ...15
Розділ 2. Лінгвостилістичні особливості новел німецьких романтиків...18
2.1. Поняття та сутність лінгвостилістики як розділу загальної стилістики, її особливості ...18
2.2. Фантастичне зображення події та використання елементів фантастики як головна ознака німецьких романтичних казкових новел ...21
2.3. Стилістичні засоби та прийоми та їх особливості у німецькій романтичній казковій новелі ...30
2.3.1. Використання образів двійників та зображення двох світів як стилістична особливість німецьких романтичних казкових новел ...32
2.3.2. Використання символів як лінгвостилістична особливість романтичної казкової новели ...35
2.3.3. Особливості метафор у німецьких романтичних новелах ...37
Висновки...40
Перелік використаної літератури ...43

ВСТУП

Німецькі романтичні казкові новели не можна розглядати окремо від німецького романтичного дискурсу, який поєднав у собі значну епоху німецької літератури та представлений різноманіттям літературних жанрів. Упродовж багатьох десятиліть німецький романтичний дискурс був і залишається однією з найбільш привабливих філологічних проблем. Він неодноразово ставав предметом історико-літературних, літературознавчих і соціологічних досліджень (Н.Я. Берковський, В.Д. Демченко, Б.Г. Реізов, Д.Л. Чавчанідзе, A. von Bormann, G. Busse, H. Prang, H. Schanze, O. Hestermann та ін.). Розглядався він і як міждисциплінарний феномен (O.F. Best / H.J. Schmidt, K. Brinkmann, M. Reich-Ranicki, W. Seghebrecht). Предметом наукового пошуку ставали найбільш популярні романтичні теми й мотиви: „кохання” (P. Kluckhohn, W. Hinderer / A. v. Bormann), „природа” (A. Goodbody, E. Frenzel), „смерть” (E. Volkmer-Burwitz), „меланхолійність” (W. Nesbeda), хронотоп (Ф.П. Федоров) тощо. Не цуралася філологічна думка й лінгвопоетики „романтичного мовлення” – зокрема, образності романтичних творів прозового (H. Hillmann) і драматичного (О.В. Карельський) форматів, окремих теоретичних аспектів символізації (B.A. Sǿrensen), лінгвальних особливостей філософських творів Новаліса і Ф. Шлегеля (О. Вайнштейн), специфіки мовленнєвого стилю раннього романтизму (J. Petrich) тощо. Розглядалися також й лінгвостилістичні особливості німецького романтичного дискурсу, але не відзначалися які саме є характерними для жанру казки, роману, новели тощо.
Актуальність роботи зумовлена включенням німецької романтичної казкової новели до наукового обігу та вивчення її лінгвостилістичної специфіки становить собою новий ракурс. Отже, виникає необхідність дослідження характерних рис та особливостей німецьких прозаїчних романтичних творів, а саме новел, та аналізу відповідних літературних та стилістичних засобів.
Об’єктом дослідження даної роботи виступають німецькі романтичні казкові новели як особливий жанр літератури.
Предметом дослідження є лінгвостилістичні особливості, а саме композиційні структурні елементи, стилістичні прийоми та засоби за допомогою яких реалізуються лінгвостилістичні особливості у німецьких романтичних казкових новелах..
Мета дослідження полягає у вивченні характерних лінгвостилістичних особливостей та рис німецьких романтичних казкових новел.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
• надати визначення новелі як жанру літератури;
• охарактеризувати основні теоретичні засади дослідження німецької романтичної казкової новели;
• визначити поняття лінгвостилістики;
• встановити та описати основні стилістичні засоби та прийоми, що використовуються у німецьких романтичних казкових новелах;
• проаналізувати композиційні та структурні елементи побудови творів німецьких романтичних казкових новел;
• виявити особливості функціонування та використання різних стр

Отзывы

0
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 27.93 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки softbigkey.ru (//softbigkey.ru) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке softbigkey.ru, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке softbigkey.ru, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, softbigkey.ru просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.