EN

Osoblivostі organіzatsії operatsіy komertsіynih bankіv ...

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 14.05.2011
Content: 10514121057510.doc 506 kB
Loyalty discount! If the total amount of your purchases from the seller iQbox more than:
100 $the discount is20%
50 $the discount is10%
25 $the discount is5%
If you want to know your discount rate, please provide your email:
The total amount of your purchases from this seller is 0 $, the discount rate is 0%

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 30.00 RUB for a positive review

Product description

Курсовая работы (проект).
Раздел: Банковское дело / Банківська справа
Тема: Особливості організації операцій комерційних банків за безготівковими розрахунками.
Язык: Украинский
К-во страниц: 74

Additional information

ЗМІСТ

ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ, СПОСОБИ І ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКВ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ...5
1.1. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації...5
1.2. Порядок відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті...11
1.3. Види розрахункових операцій банку...16
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АКБ «ПРОМІНВЕСТБАНК»...30
2.1. Створення та основні етапи розвитку АКБ «Промінвестбанк»...30
2.2. Організаційна структура банку, технологічне та кадрове забезпечення, контроль за діяльністю...33
2.3. Економічні показники та фінансові результати діяльності Промінвестбанку...37
2.4. Міжнародні операції та види розрахункових операцій, які надає Промінвестбанк...41
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ...50
3.1. Характеристика міжбанківських розрахунків...50
3.2. Розрахунки з використанням платіжних карток...54
3.3. Організація розрахунків у системі масових електронних платежів...59
ВИСНОВКИ...65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...67
ДОДАТКИ...71

ВСТУП

Розрахункові відносини в Україні зумовлені наявністю товарного виробництва, товарного обороту грошей. В Україні більшість розрахунків здійснюється у безготівковій формі. Зараз , коли Україна стала ринковою державою , безготівковій формі розрахунків і розрахункам взагалі стали приділяти багато уваги як в юридичній літературі так і в законодавстві України .

Народногосподарське значення безготівкових розрахунків полягає у прискорені обігу грошових і фінансових коштів, забезпеченні в максимально короткий час грошової компенсації виробникам власникам поставленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Прискорення міжгосподарських розрахунків важливе як з мікро, так із макроекономічної точок зору.

Для створення ефективної системи безготівкових розрахунків принципове значення має правильне визначення її принципів основних нормативних положень, якими слід керуватися, щоб безготівкові розрахунки максимально сприяли прискоренню народногосподарського обороту. Безумовно, що принципи організації безготівкових розрахунків на макроекономічному рівні мають розглядатися у взаємозв´язку з особливостями реформування фінансової сфери вітчизняної економіки. На мікроекономічному рівні принципи організації безготівкових розрахунків випливають із специфіки реалізації економічних інтересів трьох суб´єктів сфери безготівкового обігу платника, одержувача грошових коштів банку. Специфіка принципів безготівкових розрахунків відображає реальний стан національної економіки (криза, депресія, пожвавлення, піднесення).

Специфіка прояву принципів організації безготівкових розрахунків у вітчизняній економіці виражається лише несприятливими кризовими умовами господарювання. Недотримання принципів організації безготівкових розрахунків призводить до кризи всієї системи розрахунків (платіжної кризи). ...

Feedback

0
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
Seller will give you a gift certificate in the amount of 30.00 RUB for a positive review.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)