RU
Каталог
Электронные книги

Поетика новелістичної прози Г.Е. Носака

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 1 последняя 23.05.2011
Возвратов: 0

Загружен: 22.05.2011
Содержимое: 10522172554927.rar 90,68 Кбайт

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 55.86 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Зарубежная литература / Зарубіжна література
Тема: Поетика новелістичної прози Г.Е. Носака. (архив WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 92 стр

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП ...3
Розділ 1 ХУДОЖНІЙ СВІТ ПИСЬМЕННИКА В ТРУДАХ ТЕОРЕТИКІВ ЛІТЕРАТУРИ ...7
1.1 Поняття терміну „художній світ письменника...7
1.2 Ознаки художнього світу ...15
1.2.1 Художній твір: простір і час ...15
1.2.2 Художній твір: психологічний і моральний світ ...18
1.2.3 Візуальна складова художнього світу письменника ...18
1.2.4 Предметність як одна з ознак художнього світу ...20
1.3 Неоміфологізм у художньому світі письменника ...21
Розділ 2 СВОЄРІДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ТВОРІВ Г.Е.НОСАКА ...29
2.1 Проблематика новелістики Носака ...29
2.1.1 Підґрунтя та витоки своєрідності творчості письменника ...29
2.1.2 Екзистенційні мотиви у новелістиці Носака ...31
2.1.3 Своєрідність інтерпретації міфу у новелах Носака ...35
2.2 Концепція героя у новелах Носака ...43
Розділ 3 ПОЕТИКА НОВЕЛІСТИЧНОЇ ПРОЗИ Г.Е.НОСАКА ...50
3.1 Основні засоби психологізму у зображенні героїв художнього твору ...50
3.2 Внутрішній монолог та діалог як засоби характеристики героїв ...57
3.3 Деталь, портрет та пейзаж у новелістиці письменника ...67
ВИСНОВКИ ...80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...85

ВСТУП

В останні десятиріччя поряд з поняттям „ідейно-художній зміст твору“ все частіше вживаються поняття „художній світ“, „внутрішній світ“, „поетична реальність“, тобто в науці тривають спроби більш точно визначити специфіку художнього твору, визначити предмет літературознавчого аналізу.
Уявлення про „світ“ добутків літератури сформувалися наприкінці XІХ століття в роботах В. Соловйова й В. Розанова, К. Леонтьєва, А. Волинського, Н. Страхова. Термін „художній світ“ досить часто використовується у сучасному літературознавстві. Однак, на сьогодні він ще не знайшов усталеного значення, і тому виникає можливість дуже широкого й неоднозначного його трактування.
У сучасному літературознавстві поняттю „художній світ“ приділяється досить значне місце. Про цю літературну категорію пишуть В.Є. Халізєв, Л.В. Чернець, Н.К.Гей, Ю.Б. Борєв, І.П. Коропів, М.Я. Поляків, Н.Т. Римар, В.П. Скобелєв і багато інших видатних вчених. Великий внесок у вивчення художнього світу вніс М.М. Бахтін.
Всі дослідники пропонують своє розуміння даної категорії, знаходять нові грані, відшліфовують вже відоме. Так, у процесі досліджень художнього світу В. Соловйов розкривав насамперед культурне тло, контекст, у якому виникає й існує „світ“ письменника.
Надалі уявлення про „художні світи“ перейшли в критику символістів. Про „світ“ творів мистецтва часто писав В. Брюсов – особливо в статтях 1890-х – початку 1900-х років („Світогляд Баратинського“, „Про мистецтво“, „Істини“, „Ф. І. Тютчев. Зміст його творчості“, „А. А. Фет. Мистецтво або життя“, „Володимир Соловйов. Зміст його поезії“ і деяких інших). В аналогічному контексті уявлення про „світ“ творів мистецтва використовувалися деякими іншими письменниками й критиками початку ХХ століття, наприклад А. Білим або В. Вересаєвим. У другій половині XX століття поняття про „художній („внутрішній“, „поетичний“) світ“ широко використовували Б. Ейхенбаум, М. Бахтін, Д. Лихачов, Ю. Лотман, С. Бондарів, А. Диваків і багато інших літературознавців і культурологів.
Останнім часом з´явилися численні роботи, орієнтовані на опис художнього світу того або іншого автора. Однак у більшості випадків автори робіт не ставлять собі метою дати визначення самому поняттю, яке, в результаті, здобуває досить розпливчасте значення: до художнього світу відносять найрізноманітніші аспекти літературного твору – від стилістики до ідейного змісту.
Актуальність роботи зумовлена інтересом до вивчення проблеми художнього світу новелістики Г.Е.Носака через вивчення внутрішнього світу його творів. Зокрема, у сфері літературознавства, особливо ж впродовж останніх десятиліть, цікавість до цієї проблеми не тільки не згасає, а й зростає з кожним роком: адже художній світ – найважливіша ознака художнього образу, яка забезпечує сприйняття художнього твору як цілісної і самобутньої художньої дійсності. Вивчення художнього світу не може бути зведене

Отзывы

0
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 55.86 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки softbigkey.ru (//softbigkey.ru) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке softbigkey.ru, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке softbigkey.ru, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, softbigkey.ru просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.