RU
Каталог
Электронные книги

Репрезентація концептів кількість та розмір в сучасні..

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514111943543.doc 510 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:
Общая сумма ваших покупок у продавца составляет 0 $, размер скидки составляет 0%

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 58.69 руб.

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Филология / Філологія (Немецкий язык и литература / Німецька мова та література)
Тема: Репрезентація концептів кількість та розмір в сучасній німецькомовній картині світу.
Язык: Украинский
К-во страниц: 94

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1. МОВНА КАРТИНА СВІТУ ТА КОНЦЕПТ – КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...7
1.1 Розвиток теорії про мовну картину світу...7
1.2 Концепт як лінгвокульторологічна категорія та особливості термінологічного значення цього поняття...14
1.3 Структура концепту та сутність понять «концептополе» та «концептосфера»...20
1.4 Типи концептів...30
РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТИ «КІЛЬКІСТЬ» ТА «РОЗМІР» В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ...35
2.1 Когнітивне підґрунтя концептів «кількість» та «розмір»...35
2.2 Концептуалізація понять «кількість» та «розмір» в мовній картині світу...40
2.3 Лексико-семантичні прийоми репрезентації концептів кількості та розміру...47
РОЗДІЛ 3. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КІЛЬКІСТЬ» ТА «РОЗМІР» В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ...52
3.1 Мовна репрезентація концепту “кількість” на основі субконцептів « viel »/« wenig »...53
3.2 Мовна репрезентація концепту “розмір” на основі субконцептів « gro ?»/« klein »...62
ВИСНОВКИ...72

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...76

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ ... 90

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ...93

ZUSAMMENFASSUNG ... 94

ВСТУП

Проблеми співвідношення мови й дійсності, мови й мислення належать до вічних проблем лінгвістичної науки. Дослідження мовних феноменів з цих питань відбувається в тісному зв´язку з людиною, її мисленням і різними видами духовно-практичної діяльності. Це призвело до появи в різних науках ряду понять, що представляють психічні, лінгвістичні, логічні, філософські моделі об´єктивного світу: концептуальна картина світу, картина світу, образ світу, модель світу, концептуальна система, індивідуальна когнітивна система, мовна картина світу й інші [Hallіg/ Wartburg 1983, S. 53]. У цілому й загальному, тріада "мова" - "мислення" - "світ як об´єкт вивчення" виникає відтоді, коли стає можливим говорити про зародження лінгвістичних вчень в античній Європі. Лінгвістика нового часу, розширюючись і розгалужуючись, сама по собі ввійшла в контекст суміжних наук (філософія, логіка соціальна антропологія, етнологія, математика, психологія й т.п.).

У сучасній лінгвістиці на рубежі ХХ-XXІ століть велика кількість наукових праць присвячується дослідженням культурно-специфічних феноменів, які в сукупності утворюють мовну картину світу. Особливий інтерес для вивчення представляють культурні концепти й культурні домінанти – ядерні одиниці картини світу лінгвокультурного співтовариства, що зберігаються в людській свідомості й опредмечуються в мові.

Треба зазначити, що у когнітивній лінгвістиці концепт займає центральне місце, незважаючи на те, що це поняття знаходиться в центрі уваги багатьох сучасних дослідників (С.А. Аскольдова [1997], А. Вежбицької [1996; 1999], С.Г. Воркачева [2001; 2003], С.А. Жаботинської [1999; 2003], В.І. Карасика [2002; 2004; 2005], В.В. Козловського [2204; 2005], О.С. Кубрякової [1996; 2004], В.Н Манакіна [2004], В.А. Маслової [2004], С.С. Неретиної [2001], А.М Приходька [2004, 2005, 2006], І.О. Рахиліної [1998], Е.А. Селіванової [1999, 2005], Г.Г. Слишкіна [2004], Ю.С. Степанова [1997], Т.А. Фесенко [1999], М.І. Шахновича [1971] та ін.).

Таким чином, проблема функціонування та існування в мовній картині світу певних концептів є надзвичайно актуальною, бо літературний процес останніх десятиліть ХХ століття й перших десятиліть ХХІ століття складний і суперечливий. Саме цим зумовлена актуальність роботи, яка полягає у необхідності дослідження характерних рис та особливостей репрезентації в німецькомовній картині світу таких універсальних концептів як “кількість” та “розмір”.

Об´єктом дослідження даної роботи виступає німецька мов

Отзывы

0
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 58.69 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки softbigkey.ru (//softbigkey.ru) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке softbigkey.ru, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке softbigkey.ru, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, softbigkey.ru просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.