RU
Каталог
Электронные книги

Вплив трудової міграції на стан трудового потенціалу Ук

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514121510713.doc 690 Кбайт
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:
Общая сумма ваших покупок у продавца составляет 0 $, размер скидки составляет 0%

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 29.69 руб.

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Международные экономические отношения / Міжнародні економічні відносини
Тема: Вплив трудової міграції на стан трудового потенціалу України.
Язык: Украинский
К-во страниц: 63

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Реферат...3
Вступ...4
Розділ 1. Сутність, особливості та характерні риси понять «трудовий потенціал» та «трудова міграція»...6
1.1. Сутність поняття «трудовий потенціал» з погляду різних вчених...6
1.2. Виникнення трудової міграції, її поняття та головні чинники...10
1.3. Основні види, масштаби й центри міжнародної міграції робочої сили...13
Розділ 2. Міграційні процеси в Україні, їх значення та фактори виникнення...17
2.1. Масштаби міграційних процесів в Україні...17
2.2. Законна (легальна) міграція в Україні, її обсяги та особливості...21
2.3. Нелегальна (незаконна) міграція, причини виникнення та приблизні розміри...29
2.4. Характерні риси трудової міграції в Україні на сучасному етапі розвитку...32
2.5. Фактори, що зумовлюють та впливають на міграційні процеси...36
Розділ 3. Вплив трудової міграції на стан трудового потенціалу України: заходи та пропозиції щодо його зменшення...38
3.1. Розмір та напрями впливу трудової міграції на трудовий потенціал нашої держави...38
3.2. Можливості зменшення впливу трудової міграції та якісного подальшого розвитку трудового потенціалу України...43
Висновки...50
Перелік використаних джерел...52
Додатки...58

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 64 с., 64 джерела, 6 додатків.

Обєкт дослідження – трудова міграція та трудовий потенціал України в сучасному стані.

Мета роботи – представлення на основі аналізу можливостей зменшення впливу трудової міграції населення на трудовий потенціал держави.

Методи дослідження: описовий, статистичний, порівняльний, аналітичний.

Трудовий потенціал – це сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за певних ознак (стан здоров´я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність.

Трудовий потенціал виявляє себе як населення й трудові ресурси, як потенційна і реальна робоча сила, а також характеризує умови, за яких відбувається і є можливою його реалізація. Носієм трудового потенціалу є людина, а тому він має певні особливості порівняно з фізичним потенціалом, оскільки здатний безперервно зростати.

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ТРУДОВА МІГРАЦІЯ, ЕМІГРАЦІЯ, ІММІГРАЦІЯ, ТРУДОВІ РЕСУРСИ, РОБОЧА СИЛА, МІГРАНТИ, ІНОЗЕМЦІ, НАСЕЛЕННЯ, ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

ВТСУП

Характерним для розвинутих країн світу на початку ХХІ ст. став перехід від традиційно індустріального суспільства до сучасного, інформаційно-сервісного. На думку багатьох учених, саме рівень якості робочої сили визначає соціально-економічне становище країни у світовій спільноті.

Задля утвердження нації на засадах загально цивілізаційних цінностей та економічного зростання необхідне ефективне управління трудовим потенціалом. Україна здійснює поступовий перехід до ринку. Реформи зруйнували планомірність руху кадрів, але не створили достатніх умов для саморуху працездатного населення. Сучасний ринок праці в Україні характеризується невідповідністю між попитом та пропозицією, слабкою здатністю до саморегулювання, а тому потребує втручання держави у цей процес. Саме раціональне використання трудового потенціалу є необхідною умовою переходу економіки держави до ринкової моделі господарювання.

Формування, розвиток і відтворення трудового потенціалу відбувається під дією чинників, які в конкретних умовах місця і часу (за характером, напрямком і силою впливу) можуть діяти по-різному. Економічна система України ще не в змозі включити трудозберігаючі механізми, що діють як об´єктивні принципи ринкової економіки. Нині не тільки не зберігаються, але й посилюються трудозатратні тенденції, що були започатковані самою природою тієї економіки від якої ми відходимо. Отже, актуальність теми полягає у тому, що дослідження специфічних особливостей трудового потенціалу країни, вивчення чинників, що впливають на його якісні характеристики та відтворення загалом, визначення перспективних напрямків розвитку останнього стають невід´ємною умовою ринкових пере

Отзывы

0
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 29.69 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки softbigkey.ru (//softbigkey.ru) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке softbigkey.ru, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке softbigkey.ru, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, softbigkey.ru просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.